مرکز اسناد انقلاب اسلامی

سرمقاله

6 جنایت رژیم پهلوی در مساجد کشور

مساجد از جمله مهم‌ترین پایگاه‌‌های مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی بود و از دیرباز کار سازماندهی مبارزات اغلب از مسجدها شروع می‌شد. منبرها، زمینه روشنگری مردم را فراهم می‌کرد و مردم را برای مبارزه علیه ظلم و ستم پهلوی آماده می‌ساخت. لذا این پایگاه‌ها همواره از سوی رژیم پهلوی تهدید می‌شد. نمونه‌های فراوانی نیز در تاریخ وجود دارد که نشانگر جنایت‌های رژیم پهلوی علیه مساجد کشور است. جنایت رضاخان در مسجد گوهرشاد در سال 1314، حمله ماموران رژیم پهلوی به مردم در مسجد حبیب شیراز در سال 1357، فاجعه مسجد جزایری اهواز، فاجعه آتش‌سوزی مسجد جامع کرمان و حمله ماموران رژیم پهلوی به مسجد جامع ارومیه و مسجد لرزاده از جمله نمونه‌هایی است که به عنوان جنایت‌های رژیم پهلوی در تاریخ ثبت شده است.
برگزیده مقالات
+
الزامات قدرت مطلوب از منظر شهید بهشتی

"قدرت" در خدمت "مردم"

اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛

هشتمین قسمت از بسته تصویری "آنچه گذشت"

اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛

تصاویری از حضور امام خمینی در حرم حضرت معصومه(س)

معاون اسناد و کتابخانه مرکز اسناد انقلاب اسلامی خبر داد:

کتاب "آیت‌الله احمد جنتی به روایت اسناد" منتشر می‌شود

تازه‌ها