مرکز اسناد انقلاب اسلامی

+
شما بپرسید| پاسخ به سؤال یکی از مخاطبان

چرا امام پذیرش قطعنامه را به نوشیدن جام زهر تعبیر کرد؟

سرمقاله

نگاهی به وضعیت معیشتی مردم ایران در دهه 50

در سال‌های دهه 50 با وجود افزایش قیمت نفت اما در مقاطعی مردم از دسترسی به کالاهای اساسی زندگی ناتوان می‌شدند، کارگران در این دهه زندگی مناسبی نداشتند. اوضاع مسکن بسیار وخیم بود، گرانی بلیط اتوبوس‌ها رفت و آمد مردم را بسیار سخت کرده بود. افزایش تورم در این دهه از دیگر ویژگی‌هایی بود که زندگی را بر مردم دشوار کرده بود. علاوه بر این حسین فردوست دوست صمیمی شاه اذعان دارد که محمدرضا در طول سلطنت خود بافت جامعه را به هم ریخت و این امر عواقب وخیمی به بار آورد که چاره آن بسیار دشوار است.
یادی از شهدای قیام 29 بهمن تبریز

مروری بر مبارزات انقلابی شهید محمد تجلا

ویژه‌نامه‌ها
+

پیشاهنگ جهاد و شهادت

ویژه‌نامه «پیشاهنگ جهاد و شهادت» در مقالاتی با عنوان «مروری بر راهبردهای مبارزاتی شهید نواب صفوی»، «بررسی زمینه‌ای آسیب‌های اجتماعی - اقتصادی از منظر نواب صفوی» و «5 شاهد از سازش‌ناپذیری شهید نواب صفوی» به اندیشه و مبارزات رهبر فدائیان اسلام پرداخته است. همچنین اسناد و خاطراتی از سبک زندگی و روش و منش مبارزاتی شهید نواب صفوی بخش دیگری از این ویژه‌نامه را شامل می‌شود.