مرکز اسناد انقلاب اسلامی

سرمقاله
دکتر جواد منصوری

تحلیل‌ رسانه‌های خارجی بعد از رحلت امام خمینی

رحلت امام خمینی علاوه بر ایران جهان را تحت تأثیر خود قرار داد. روزنامه پرتیراژ کوریره دلا سرا چاپ ایتالیا در گزارشی می‌نویسد: «وجود چنین جمعیت عزاداری را شاید تنها در کتاب‌های قدیمی بتوان یافت.» امید واهی غرب به تغییر سیاست‌های ایران بعد از رحلت امام تحلیل دیگر این رسانه‌ها بود؛ فرضیه‌ای که به سرعت ابطال شد. روزنامه «تایمز مالی» نوشت: «همه کسانی که انتظار داشتند با درگذشت آیت‌اللّه خمینی سیاست‌های ایران ناگهان تغییر کند، همه امیدهای خود را بر باد رفته ببینند».
به مناسبت رونمایی از کتاب "سند انتخاب" منتشر شد:

دوگانه "رهبری شورایی" یا "رهبری فردی" در اجلاسیه 14 خرداد 68 +فیلم

اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛

گزارش تصویری آئین رونمایی از کتاب «سند انتخاب»

ویژه‌نامه‌ها
+

پیشاهنگ جهاد و شهادت

ویژه‌نامه «پیشاهنگ جهاد و شهادت» در مقالاتی با عنوان «مروری بر راهبردهای مبارزاتی شهید نواب صفوی»، «بررسی زمینه‌ای آسیب‌های اجتماعی - اقتصادی از منظر نواب صفوی» و «5 شاهد از سازش‌ناپذیری شهید نواب صفوی» به اندیشه و مبارزات رهبر فدائیان اسلام پرداخته است. همچنین اسناد و خاطراتی از سبک زندگی و روش و منش مبارزاتی شهید نواب صفوی بخش دیگری از این ویژه‌نامه را شامل می‌شود.