تصاویری از جهان پهلوان تختی

غلامرضا تختی در سنین كودكی

تصاویری از جهان پهلوان تختی

غلامرضا تختی در سنین نوجوانی

تصاویری از جهان پهلوان تختی

غلامرضا تختی در جمع اعضای خانواده اش

تصاویری از جهان پهلوان تختی

غلامرضا تختی

تصاویری از جهان پهلوان تختی

غلامرضا تختی با لباس ورزش باستانی در دیدار با محمد رضا شاه پهلوی

تصاویری از جهان پهلوان تختی

تختی در كنار دو تن از دوستانش

تصاویری از جهان پهلوان تختی

عكس یادگاری تختی در یكی از سفرهای خارجی اش

تصاویری از جهان پهلوان تختی

غلامرضا تختی حین بازی بیلیارد

تصاویری از جهان پهلوان تختی

غلامرضا تختی به هنگام انجام مسابقه كشتی

تصاویری از جهان پهلوان تختی

غلامرضا تختی و اعضای تیم ملی كشتی ایران

تصاویری از جهان پهلوان تختی

جهان پهلوان تختی بر سكوی افتخار

تصاویری از جهان پهلوان تختی

غلامرضا تختی در مسابقات توكیو

تصاویری از جهان پهلوان تختی

جهان پهلوان تختی در حال انجام ورزش باستانی

تصاویری از جهان پهلوان تختی

جهان پهلوان تختی سوار بر دوچرخه

تصاویری از جهان پهلوان تختی

تختی در كنار دوستان خود

تصاویری از جهان پهلوان تختی

 تصویری از تختی در غسالخانه

تصاویری از جهان پهلوان تختی

اجتماع مردم در مدفن جهان پهلوان تختی