تیتر روزنامه اطلاعات درباره تظاهرات میلیونی مردم ایران در عید فطر 57
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ عید فطر سال 57 یکی از بزرگترین تظاهرات مردم ایران علیه رژیم پهلوی بود. در این روز مراسم مذهبی نماز عید فطر به میتینگی علیه رژیم پهلوی تبدیل شد و مردم سراسر ایران در آن شرکت کردند. روزنامه اطلاعات در شماره 14شهریور خود درباره تظاهرات مردم ایران در عید فطر 57 نوشت: «امروز بزرگترین راهپیمایی تاریخ ایران با شرکت بیش از سه میلیون نفر در سراسر کشور برگزار شد.»


تیتر روزنامه اطلاعات درباره تظاهرات میلیونی مردم ایران در عید فطر 57