21 آبان 1390
شهادت سردار حسن تهرانی‌مقدم
سردار حسن تهرانی مقدم مسئول جهاد خودکفائی سپاه و پدر علم موشکی ایران، در حال تست سوخت موشک بر اثر انفجار زاغه مهمات به شهادت رسید.