مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
سند حكم تیرباران شهید نواب صفوی توسط وزارت جنگ پهلوی
پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی؛ پس از ترور نافرجام حسین علا، تیمور بختیار  كه ماه ها مترصد فرصت، با تحقیقات و مدارك قطعی ثابت كرد كه «ترور حسین علا» توسط  گروه نواب صفوی انجام شده فلذا از رئیس شهربانی كل كشور خواست تا نواب صفوی، عبدالحسین واحدی و خلیل طهماسی را دستگیر كند.
 
عبدالحسین  واحدی در تاریخ 29 آبان سال 1337 به وسیله شهربانی اهواز دستگیر شد و  نواب صفوی هم كه پس از 5 شبانه روز اختفا در منزل  آیت الله سید محمود طالقانی به منزل حمید ذوالقدر پناه برده بود٬ سرانجام عصر روز چهارشنبه  اول آذر  به معیت سید محمد واحدی و حمید ذوالقدر  به وسیله مامورین اطلاعات شهربانی با دو قبضه اسلحه در خیابان ری، كوچه دردار دستگیر و پس از تحقیقات مقدماتی تحویل فرمانداری نظامی شدند.
 
یك هفته پس از دستگیری نواب صفوی  خانواده او به قم آمدند تا خدمت آیت الله بروجردی شرفیاب شوند و تقاضا كنند معظم له وساطت فرموده تا نواب آزاد شود ولی این تلاش ها بی ثمر ماند.
 
پس از بازجویی ها و تحقیقات، حسین آزموده دادستان ارتش ادعانامه خود علیه نواب را صادر كرد و محاكمه آنها توسط سرلشكر قطبی انجام شد. دادگاه پس از 8 روز حكم خود را صادر كرد كه براساس آن به جرم قیام مسلحانه بر ضد سلطنت مشروطه، نواب صفوی، محمدواحدی، مظفر ذوالقدر و خلیل طهماسبی به اعدام محكوم شدند.
 
ساعتی بعد از نیمه شب "27 دیماه سال 1334" در پادگان "لشكر2 زرهی مركز" راس ساعت 3 نیمه شب نواب صفوی و یارانش بعد از نوشتن وصیت نامه ای بسیار كوتاه در میدان تیر پادگان شماره 1 قصر لشكر  تیرباران و اجساد جهت تدفین در  مسگرآباد به نماینده فرمانداری نظامی شهرستان تحویل گردید.

 سند حكم تیرباران شهید نواب صفوی توسط وزارت جنگ پهلوی