16فروردین 1371
حمله منافقین به سفارتخانه‌های ایران
سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در چند پایتخت اروپایی مورد حمله هواداران سازمان مجاهدین خلق(منافقین) قرار گرفت.