ویژه‌نامه پیوند مستحکم| برشی از خاطرات دانش‌منفرد
برگی از مبارزات دانشجویان در 15 خرداد 1342/ کدام گروه‌های دانشجویی از قیام مردم در 15 خرداد حمایت نکردند؟

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ علی دانش‌منفرد، از مبارزان و فعالان نهضت اسلامی، در کتاب خاطرات خود که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است درباره واکنش دانشجویان به انتشار خبر دستگیری امام خمینی در نیمه شب 15 خرداد 1342 می‌گوید: در روز ۱۵ خرداد همراه عده‌ای از دوستان قرار گذاشته بودیم سخنرانی امام در روز ۱۴ خرداد را از طریق ضبط و بلندگو در دانشگاه پخش کنیم. تمهیداتی هم اندیشیده بودیم که از دانشجویان دعوت کنیم تا تجمع کنند و سخنرانی امام در صحن دانشکده علوم پخش شود. در تدارک کار بودیم که در ساعت ۹ صبح، خبر دستگیری امام و درگیری در بازار، به ما رسید. من و دوستانم بلافاصله بساط خود را جمع کرده و در دانشگاه راه افتادیم.

دانش‌منفرد درباره مواضع گروه‌های مختلف در دانشگاه نسبت به قیام 15 خرداد نیز می‌گوید: در دانشگاه، نیروهای غیر مذهبی به‌ویژه چپی‌ها می‌گفتند ماهیت این حرکت و رهبر آن مشکوک است و معلوم نیست در بطن حادثه چه هست. نیروهای جبهه ملی نیز ما را یاری نکردند.

این موضع‌گیری تکلیف ما را با نیروهای غیر مذهبی روشن ساخت و چون دانستیم که این گونه وقتمان تلف می‌شود و مردم در مرکز شهر کشته می‌شوند، بی‌درنگ از دانشگاه خارج شدیم.