اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
آیت‌الله بهشتی از دریچه لنز دوربین
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در آستانه فرارسیدن سالروز شهادت آیت‌الله شهید بهشتی، اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصاویر کمتر دیده شده از وی را منتشر کرد که در ادامه می‌بینید.

تصاویر کمتر دیده شده آیت‌الله بهشتی

تصاویر کمتر دیده شده آیت‌الله بهشتی
 
تصاویر کمتر دیده شده آیت‌الله بهشتی

تصاویر کمتر دیده شده آیت‌الله بهشتی

تصاویر کمتر دیده شده آیت‌الله بهشتی

تصاویر کمتر دیده شده آیت‌الله بهشتی

تصاویر کمتر دیده شده آیت‌الله بهشتی

تصاویر کمتر دیده شده آیت‌الله بهشتی

تصاویر کمتر دیده شده آیت‌الله بهشتی

تصاویر کمتر دیده شده آیت‌الله بهشتی

تصاویر کمتر دیده شده آیت‌الله بهشتی

تصاویر کمتر دیده شده آیت‌الله بهشتی

تصاویر کمتر دیده شده آیت‌الله بهشتی