30 تیر 1345
حمله مأموران رژیم پهلوی به فیضیه برای برداشتن تصاویر امام
مأموران ساواك براي برداشتن تصاوير امام خميني از در و ديوار مدرسه فيضيه و مدرسه حقاني، به اين دو مكان حمله كردند و خساراتي نيز به حجره‌ها وارد آوردند.