23مرداد 1386
پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33روزه علیه رژیم صهیونیستی

تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان پس از مقاومت 33روزه حزب الله به شکست انجامید.