28 مرداد 1357
فاجعه آتش‌سوزی سینما رکس آبادان
در پی آتش‌سوزی سينما ركس آبادان، 377 نفر از مردم در حالي كه درهاي سينما از بيرون قفل شده بود در آتش سوختند.