21 مهر 1343
تصویب لایحه کاپیتولاسیون توسط مجلس شورای ملی

قانون اجازه استفاده مستشاران نظامي امريكا در ايران از مصونيت‌ها و معافيت‌هاي تصريح شده در قرارداد وين در مجلس شوراي ملي نيز به تصويب رسيد.