7 آبان 1305
ترور نافرجام آیت‌الله مدرس به دستور رضاخان

آیت‌الله سيد حسن مدرس در یک عملیات تروریستی که به دستور رضاخان صورت گرفته بود، جان سالم به در برد. در اين حادثه گلوله‌اي به بازوي راست مدرس اصابت كرد و ضارب گريخت.