16 آبان 1358
رد درخواست ملاقات با نمایندگان کارتر توسط امام

امام خميني با انتشار اطلاعيه‌اي تأكيد كردند كه با فرستادگان كارتر ملاقات نخواهند كرد. ايشان همچنين ملاقات اعضاي شوراي انقلاب با آنان را نيز ممنوع كردند.