5 آذر 1357
عزای عمومی در سراسر کشور به دلیل حمله نظامیان رژیم پهلوی به حرم امام رضا(ع)
در پي تيراندازي نظاميان رژیم پهلوی به بارگاه قدس رضوي، امروز سراسر كشور به دعوت امام خميني تعطيل و عزاي عمومي بود. بسياري از كارمندان دولتي نيز از حضور در سر كارهاي خود امتناع كردند.