8 آذر 1389
شهات دکتر مجید شهریاری
دکتر مجید شهریاری مدرس دانشگاه شهید بهشتی و استاد فیزیک هسته‌ای در یک عملیات تروریستی در تهران - بلوار ارتش - به شهادت رسید.