21 دی 1284
پایان تحصن علما در حرم حضرت عبدالعظيم(علیه‌السلام) در نهضت مشروطه

با گردن نهادن مظفرالدين‌شاه قاجار به خواسته‌هاي هشت‌گانه علماي متحصن در آستان حضرت عبدالعظيم(علیه‌السلام) ، اين تحصن پس از يك ماه خاتمه يافت.