اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
تصاویری از هم‌بستگی ارتش و مردم
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ همزمان با دهه مبارک فجر، تصاویری از همبستگی ارتش و مردم در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد که در ادامه می‌بینید. 


تصاویری از هم‌بستگی ارتش و مردم

تصاویری از هم‌بستگی ارتش و مردم

تصاویری از هم‌بستگی ارتش و مردم

تصاویری از هم‌بستگی ارتش و مردم

تصاویری از هم‌بستگی ارتش و مردم

تصاویری از هم‌بستگی ارتش و مردم

تصاویری از هم‌بستگی ارتش و مردم

تصاویری از هم‌بستگی ارتش و مردم

تصاویری از هم‌بستگی ارتش و مردم

تصاویری از هم‌بستگی ارتش و مردم

تصاویری از هم‌بستگی ارتش و مردم

تصاویری از هم‌بستگی ارتش و مردم

تصاویری از هم‌بستگی ارتش و مردم

تصاویری از هم‌بستگی ارتش و مردم