اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
بسته تصویری "آنچه گذشت"- قسمت هفدهم
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ جدیدترین قسمت از بسته تصویری آنچه گذشت منتشر شد. در این بسته، مواضع شخصیت‌هایی چون شهید بهشتی، آیت‌الله منتظری، شهید دستغیب، میرحسین موسوی و صادق طباطبایی بازخوانی شده است.

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری