گزارش شهربانی رژیم پهلوی از برنامه انقلابیون در نوروز 1345

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ فعالیت‌های مداوم طرفداران امام خمینی در مناسبت‌های مختلف ادامه پیدا می‌کرد و به فراخور زمان شکل و صورت دیگری به خود می‌گرفت. این فعالیت‌ها باعث حساسیت ماموران امنیتی رژیم پهلوی می‌شد بطوری که در سند مورخ 1344/12/29 اداره اطلاعات شهربانی کل به پلیس تهران دستور دستگیری و پیگرد طرفداران فعال امام خمینی را در ایام نوروز می‌دهد: 

«اطلاع واصله حاکیست روحانیون و طلاب طرفدار آیت‌الله خمینی و ایادی وابسته به وی در نظر دارند مقارن با فرا رسیدن نوروز ضمن فعالیت‌هائی به نفع [امام] خمینی مبادرت به پخش تراکت و اعلامیه‌های مضره بنمایند. خواهشمند است دستور فرمائید در صورت مشاهده فعالیتی در این زمینه موزعین این قبیل نشریات را دستگیر و تحت تعقیب قرار داده نتیجه را اعلام دارند.

رئیس اداره اطلاعات سرهنگ ستاد جعفری»


اطلاع واصله حاکیست روحانیون