سند تبعید آیت‌الله باریک بین به سردشت در سال 1357

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله هادی باریک‌بین از مبارزین انقلابی در قزوین، در 19 فروردین 1396 درگذشت. وی در دوران مبارزه از فعالان نهضت اسلامی بود و سابقه تبعید را نیز در کارنامه مبارزاتی خود ثبت کرده بود.

در گزارشی از فرمانداری قزوین درباره تبعید آیت‌الله باریک‌بین به سردشت در سال 1357 آمده است: «...مورخ 2537/1/28 [1357] شهربانی قزوین کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی به منظور رسیدگی به تخلف و تقصیر آقای شیخ هادی باریک‌بین... تشکیل و با توجه به این امر نامبرده را به 18 ماه اقامت اجباری در شهرستان سردشت محکوم و به لحاظ اهمیت موضوع به اجازه ماده 3 لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی قرار اجرای موقت صادر گردید که پس از تأیید جناب آقای استاندار زنجان... به شهربانی اعلام شد و شهربانی نیز در تاریخ 2537/2/23 مشارالیه را جلب و به وسیله مأمورین ژاندارمری به محل اقامت اجباری اعزام نمود...» رئیس ساواک قزوین در گزارش دیگری، علت تبعید وی را «تحریک مردم و توزیع اعلامیه‌های مضره» عنوان کرد.