"جبهه‌ی پشت جبهه"
تصاویری از کمک‌های مردمی به جبهه‌های جنگ در دوران دفاع مقدس
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ دوران دفاع مقدس تجلی بارز ایثار و فداکاری، همکاری و همیاری ملت ایران بود. مردم در شهرها و روستاهای مختلف تمام همت و تلاش خود را برای پشتیبانی هرچه بیشتر و بهتر از رزمندگان اسلام به کار بستند. 

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، حساب اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصاویری از کمک‌های مردمی در دوران جنگ تحمیلی را منتشر کرد که در ادامه از نظر می‌گذرد.


تصاویری از کمک‌های مردمی به در دوران دفاع مقدس

تصاویری از کمک‌های مردمی به در دوران دفاع مقدس

تصاویری از کمک‌های مردمی به در دوران دفاع مقدس

تصاویری از کمک‌های مردمی به در دوران دفاع مقدس

تصاویری از کمک‌های مردمی به در دوران دفاع مقدس

تصاویری از کمک‌های مردمی به در دوران دفاع مقدس

تصاویری از کمک‌های مردمی به در دوران دفاع مقدس

تصاویری از کمک‌های مردمی به در دوران دفاع مقدس

تصاویری از کمک‌های مردمی به در دوران دفاع مقدس

تصاویری از کمک‌های مردمی به در دوران دفاع مقدس


تصاویری از کمک‌های مردمی به در دوران دفاع مقدس

تصاویری از کمک‌های مردمی به در دوران دفاع مقدس

تصاویری از کمک‌های مردمی به در دوران دفاع مقدس

تصاویری از کمک‌های مردمی به در دوران دفاع مقدس

تصاویری از کمک‌های مردمی به در دوران دفاع مقدس

تصاویری از کمک‌های مردمی به در دوران دفاع مقدس

تصاویری از کمک‌های مردمی به در دوران دفاع مقدس