اعتراف نخست‌وزیر شاه به سرسپردگی رژیم پهلوی
مالک اصلی ایران در دوره پهلوی

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ حتما شنیده‌اید که رژیم پهلوی به سرسپردگی معروف است. در تاریخ نمونه‌های زیادی از این سرسپردگی وجود دارد.

علی امینی نخست‌وزیر رژیم پهلوی می‌گوید: «در زمان نخست‌وزیری منوچهر اقبال، آیزنهاور رئیس‌جمهور آمریکا به ایران آمد. از او استقبال کردند و کلید شهر تهران را به او دادند. اما تاسف‌انگیز و شرم‌آور این که به تقاضای نخست‌وزیر جلسه مشترکی از نمایندگان مجلس شورا و سنا تشکیل شد که آیزنهاور در آن جلسه دعوت داشت. در آن جلسه آقای اقبال پرونده‌ای را روی میز گذاشت و گفت: به مبارکی ورود شما در ایران و حضورتان در این مجلس من لایحه اصلاحات ارضی را تقدیم شما و مجلس می‌کنم.»

مالک اصلی ایران در دوره پهلوی

امینی با ناامیدی ادامه می‌دهد: «هیچکس از نخست‌وزیر نپرسید که مگر رئیس‌جمهور آمریکا مالک این ملک است که لایحه اصلاحات داخلی ایران را به حضور او تقدیم می‌کنی؟»

منبع: دربار به روایت دربار (فساد سیاسی)