مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: نقش آیت الله خامنه ای در مهار بحران 1388
نام نویسنده: علی اصغر اصغرزاده
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶
قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۶۸
قطع: وزیری
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۸۲۵-۰
تعداد
وضعیت: موجود
معرفی اجمالی:

تاریخ پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی نشان میدهد این انقلاب و ملت، بارها مورد هجوم فتنهگران داخلی و خارجی قرار گرفته، اما تدبیری همیشگی با پشتوانهی اندیشهای ناب، توانسته است این امانت الهی را از تنگناهای تاریخ بهسمت آیندهای روشن رهنمون سازد. ولایت فقیه بهعنوان ركن ركین نظام اسلامی تضمینكنندهی جمهوریّت و اسلامیّت نظام و اصلیترین نگاهبان كشور در برابر آسیبها و طوفانها در شرایط بحرانی است. بنابراین، جایگاه و نقش رهبر معظم انقلاب وجه ممیّز جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از نظام‌های سیاسی دیگر محسوب می‌شود. این اثر به بررسی نقش و جایگاه و برخی ابعاد مدیریتی حضرت آیتالله خامنهای بهعنوان رهبر حكومت اسلامی در حوادث پس از انتخابات ریاستجمهوری سال 1388 می‌پردازد و جلوهها و ابعاد مدیریتی ایشان را توضیح می‌دهد.