مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: گاهشمار زندگی و مبارزات امام خمینی(ره)، جلد دوم (از پیروزی انقلاب اسلامی تا شروع جنگ تحمیلی)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶
قیمت: ۵۳۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۵۴۶
قطع: خشتی
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۸۴۵-۸
تعداد
وضعیت: موجود
معرفی اجمالی:

قلمزدن و سخنگفتن از شخصیت و زندگانی بزرگمردی كه در عصر غربت اسلام، دین خدا را احیا كرد و مجد و عظمت ازدسترفتهی مسلمانان را بازگرداند،  و تأثیرگذارترین رخداد قرن بیستم یعنی انقلاب اسلامی ایران را به وجود آورد، كاری بس دشوار است؛ چراكه ترسیم سیمای چنین شخصیتی و بیان زوایای زندگی ایشان همانند ریختن دریای بیانتها در ظرفی محدود است. با این همه باید نوشت تا زمینهی لازم برای معرفی و بازشناسی افكار و اندیشه‌های امامخمینی برای نسل معاصر و نسلهای آینده فراهم آید. شناخت نهضتی كه امامخمینی در 15 خرداد 1342 آن را شروع كرد و در 22 بهمن 1357 به پیروزی رساند و از آن پس به برپایی حكومت اسلامی پرداخت، از نخستین مراحل شكلگیری حكومت گرفته تا استمرار و استقرار نظام جمهوری اسلامی، تنها زمانی ممكن است كه بتوان جنبههای مختلف شخصیت بنیانگذار آن را در ابعاد گوناگون علمی، اخلاقی، عرفانی، سیاسی و مبارزاتی بررسی كرد.