مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: دست خدا بر نقاب
زیر عنوان: بازجستی بر کودتای نقاب نوژه
نام نویسنده: مجید نجف پور
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶
چاپ جاری: اول
قیمت: ۲۳۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۲۰
قطع: وزیری
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۸۶۷-۰
تعداد
وضعیت: موجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

«گستردگي شبکهي کودتا، نفوذ کودتاگران در اطلاعات ارتش و همکاري حداقل دو تيم از گروه تعقيب و مراقبت ارتش با آنان، بهگونهاي که اين کودتاگران توانسته بودند قبل از شروع عمليات و تا آخرين روزها به فعاليت مخفي خود ادامه دهند، نشان ميدهد که سازماندهي کودتا آنگونه که آيت محققي تصوير ميکرده، ضعيف نبوده است. علاوه براين، شرايط آغاز انقلاب بهويژه برخوردارنبودن حکومت نوپای جمهوری اسلامی از تشکيلات اطلاعاتي، ميزان موفقيت کودتاگران را افزايش ميداد. شايد بتوان گفت که کودتاي نافرجام 18 تير 1359 از نظر سازماندهي دستکمي از کودتاهايي که به پيروزي کودتاگران ميانجاميد، نداشت. سازماندهي اين کودتا به مراتب قويتر از کودتاي 28 مرداد 1332بوده است».

(محمد محمدی‌ری‌شهری، خاطره‌ها، جلد اول، ص 112)