مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: جهان اسلام
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷
چاپ جاری: اول
قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۱۶
قطع: رقعی
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۸۶۵-۶
تعداد
وضعیت: موجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

«امروز شما چه بخواهید، چه نخواهید، چه خودتان بدانید، چه ندانید، چه تصدیق بكنید یا نكنید، برای بسیاری از ملتها الگو و اسوه شدهاید. این بیداری اسلامی كه مشاهده میكنید، چه بگوییم، چه نگوییم، چه بهرو بیاوریم، چه نیاوریم، چه دیگران بهرو بیاورند، چه نیاورند، اثرگرفته از حركت عظیم ملّت ایران است. این انقلاب عظیم، این انقلاب بزرگ، این تحوّل بنیانبرافكن ِسنتهای طاغوتی و نظام طاغوتی و نظام سلطه، ملّت ایران را به یك اسوه تبدیل كرد».

مقام معظم رهبري