مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: تطبیق قوانین با شرع در نظام قانونگذاری ایران
نام نویسنده: نصرت اله حاجی پور
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: حقوق سیاسی
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
قیمت: ۱۶۰۰۰ ریال
شمارگان: ۲۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۶۰
قطع: رقعی
تعداد
وضعیت: موجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

یکی از موضوعاتی که در دو نظام قانونگذاری مشروطه و انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته انطباق قوانین با شرع است. در قانون اساسی مشروطه اصل دوم متمم که به اصل طراز معروف گردید، دایر به چنین امری بوده، ولی به دلیل مجموعه‌ای از عوامل و زمینه‌های سیاسی و حقوقی، این اصل جز در همان آغاز تصویب به منصه‌ی ظهور و اجرا نرسید. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با تأکید بر موضوع مزبور نهاد شورای نگهبان را برای تحقق آن پایه‌ریزی کرد. این موضوع به صورت مقایسه‌ای در دو نظام مشروطه و جمهوری اسلامی ایران در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.