مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: كودتای 28 مرداد 1332 در آیینه تصویر
نام نویسنده: رضا زریری
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
قیمت: ۲۹۰۰۰ ریال
شمارگان: ۲۰۰۰
شابک: ۵-۰۵۰--۴۱۹-۹۶۴
وضعیت: ناموجود
معرفی اجمالی:

تاریخ معاصر ایران مشحون از رویدادها و حوادث متعددی است كه برغم تفاوت های آشكار در شكل و ماهیت آنها، آگاهی بخش و تامل پذیر می باشند. این رخدادها كه گاهی با ناكامی ها و شكست هایی روبرو بوده اند، در عین حال بسیار آموزنده و عبرت انگیز می باشند. حادثه كودتای 28 مرداد 1332، در این رویكرد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. شكل گیری و پیروزی نهضت ملی ایران كه برآیند وحدت نیروهای فعال سیاسی جامعه در دو جریان ملی و مذهبی بود، منجر به ملی شده صنعت نفت در ایران و سپس تشكیل دولت ملی دكتر محمد مصدق شد. این كنش ملی و درخشان، متاسفانه با واكنش های تفرقه آمیز در درون نیروهای تشكیل دهنده آن روبرو گردید. از سوی دیگر دخالت آشكار بیگانگان در امور داخلی و توطئه های مداوم دربار، ضربات موثری بر پیكر دولت ناتوان و محافظه كار مصدق وارد آورد. كودتای 28 مرداد سرآغاز تسلط همه جانبه و فراگیر ایالات متحده آمریكا بر سرنوشت كشور به مدت 25 سال بود كه تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه داشت. مركز اسناد انقلاب اسلامی در راستا اهداف خویش كه عهده دار تبیین تاریخ، فرهنگ و ادبیات انقلاب اسلامی است، تلاش نموده است تا همواره این رخداد را به عنوان یك تجربه تاریخی، در قالب آثار گوناگون، بازخوانی نماید تا از این رهگذر، آگاهی و هوشیاری انقلابی جامعه بیشتر شود. مجموعه حاضر، كودتای 28 مرداد 1332 را در آیینه تصاویر برجا مانده از آن دوران، معرفی نموده است. البته به خاطر متفاوت شدن ابعاد قضیه، صرفا به ارائه عكس های واقعه بسنده نكرده، بلكه با ارائه تصویر برخی چهره ها و شخصیت های مرتبط با این جریان تاریخی، در گویا كردن هرچه بیشتر آن تلاش نموده است. عناوین فصول این كتاب: فصل اول: آیت الله كاشانی، دكتر مصدق و كابینه او فصل دوم: كودتای بیست و پنج مرداد فصل سوم: كودتای بیست و هشت مرداد فصل چهارم: دولت كودتا، اقدامات و سرانجام آن كودتای 28مرداد1332/ رضا زریری / قیام سی تیر 1331/ آیت الله ابوالقاسم كاشانی/ محمد مصدق / تاریخ معاصر ایران / جنبش ملی شده صنعت نفت