مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: عملیات مهندسی (بررسی كارنامه تروریستی بخش ویژه ی نظامی سازمان مجاهدین خلق 1357-1361)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶
قیمت: ۳۶۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۵۰۰
تعداد صفحات: ۷۶۴
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۸۲۲-۵-۲
تعداد
وضعیت: موجود
معرفی اجمالی:

حلقهی گمشده تاریخنگاری سازمان مجاهدین خلق پس از پیروزی انقلاب اسلامی و خصوصاً بعد از آغاز فاز مسلحانه، پرداختن به جایگاه و نقش «بخش ویژهی نظامی» سازمان مجاهدین خلق در عملیاتهای تروریستی سازمان است. بخش ویژهی نظامی گرچه از اعضا و كادرهای ردهبالای مجاهدین و نیروهای زبدهی عملیاتی تشكیل شده بود، ولی به صورت خاص ترور مسئولین نظام را دنبال نمیكرد؛ بلكه به مثابه بازوی اطلاعاتی- عملیاتی مركزیت، مأموریتهای خاص و «ویژه»ای را دنبال می‌نمود كه در انحصار خودش قرار داشت. همین بخش بود كه عملیات غمانگیزی تحت عنوان «عملیات مهندسی» و شكنجهی دردناك پاسداران را رقم زد.