مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: سیاست صدور انقلاب اسلامی
نام نویسنده: علی فلاح نژاد
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: سیاست و روابط خارجی
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
قیمت: ۱۲۰۰۰ ریال
شمارگان: ۲۰۰۰
شابک: ۶-۱۰۵-۴۱۹-۹۶۴
وضعیت: ناموجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

انقلاب اسلامی در فرایند استقرار خود مراحلی را پشت سر گذاشته كه تعمق در هر كدام از این مراحل مستلزم مطالعات و تحقیقات فراوانی است. یكی از پی آمد های مهم انقلاب اسلامی تاثیر آن بر كشورهای منطقه و آشنایی مسلمانان و مستضعفان جهان با این انقلاب، تحت راهبرد "سیاست صدور انقلاب اسلامی" بود. این موضوع قاعدتا پس از پیروزی انقلاب اسلامی شكل گرفت و همانند سایر بخش ها فراز و نشیب خاص خود را طی كرده است. از آن جا كه انقلاب اسلامی با رهنمودهای پیامبر گونه امام خمینی، عزت و شكوه خود را در تحقیر قدرت های فاسد جهانی و منطقه ای و آگاهی و بیداری همه مستضعفین، بویژه مسلمین در گستره جهان اسلام، دنبال می كرد، سیاست صدور انقلاب موضوعیت ویژه ای یافت. این فرایند گاه با كامیابی ها و گاه با ناكامی هایی روبرو بوده است؛ اما آنچه در عصر كنونی به رغم فشارهای جهانی و منطقه ای بر جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام القرای اسلام و بر مسلمانان طرفدار انقلاب در كشورهای اسلامی شاهد آن هستیم، رشد اسلام گرایی در جوامع اسلامی و مخالفت های آشكار و جدی با سیاست های سلطه جویانه قدرت های بزرگ جهانی است. تاثیر این رویكرد به گونه ای است كه توماس فریدمن یكی از نویسندگان آمریكایی معتقد است كه اگر مخالفت با آمریكا در كشورهای اروپایی شكل یك سرگرمی است، ولی در جوامع اسلامی به عنوان یك وظیفه تلقی می شود. امروز مسلمانان جهان، بین اسلام ناب محمدی ارائه شده از سوی امام خمینی و اسلام آمریكایی و اسلام تحجرمآبی تمایز قایلند و در صورت پدید آمدن شرایط مناسب، گرایش و علاقمندی خود را نسبت به اسلام سیاسی آشكار كرده اند. مركز اسناد انقلاب اسلامی در راستای رسالت علمی خویش، اقدام به انتشار كتاب "سیاست صدور انقلاب" كرده تا از این رهگذر جامعه علمی كشور را با این راهبرد جمهوری اسلامی آشنا سازد. عناوین فصول: 1- بنیادهای نظری صدور انقلاب در اسلام 2- سیاست صدور انقلاب 3- ابزارهای صدور انقلاب اسلامی 4- سیر تاریخی صدور انقلاب اسلامی 5- عوامل بازدارنده صدور انقلاب اسلامی