مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: نقش زنان در نهضت امام خمینی(ره)
نام نویسنده: ساسان طهماسبی
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
قیمت: ۱۴۰۰ ریال
شمارگان: ۲۰۰۰
شابک: ۷-۱۴۴-۴۱۹-۹۶۴
وضعیت: ناموجود
معرفی اجمالی:

در تاریخ ایران به طور سنتی مشاركت زنان درباری به شركت در توطعه ها و سیاست های مخرب حرمسرای شاهان محدود می شد. ولی از دوران قاجار به بعد مشاركت زنان در فعالیت های سیاسی زیاد تر شد كه شركت آنان در جنبش تحریم تنباكو و انقلاب مشروطه نمونه های این تكاپو است. با اجرای سیاست های ضد دینی همانند حجاب توسط پهلوی اول و سعی در تحمیل مظاهر تمدن غربی به زنان در دوران محمد رضا شاه زنان جامعه ی اسلامی برای ایفای نقش مثبت به نهضت امام خمینی پیوستند و بیشتر در بعد تبلیغات كوشیدند. آنان به تدریج در تمامی مراحل نهضت شركت كردند و در به ثمر رساندن انقلاب و حفظ دستاوردهای آن از پا ننشستند.