مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: نقد و ارزیابی نظریه‌ کاریزمایی در تبیین رهبری امام خمینی
نام نویسنده: بهزاد اخوان کاظمی
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
قیمت: ۲۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۲۰۰۰
شابک: ×-۱۳۴-۴۱۹-۹۶۴
تعداد
وضعیت: موجود
معرفی اجمالی:

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، به سال 1357، پیامدهای مهمی را در عرصه‌های نظری و عملی به بار آورد. این انقلاب، در عرصه‌ی عمل، بر سیاست داخلی و سیاست خارجی ایران تأثیر گذاشت و تغییرات صوری و ماهوی که تحت تأثیر انقلاب اسلامی در سیاست داخلی و خارجی ایران پدید آمد، به نوبه‌ی خود بر نظم منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیرگذار شد و مهم‌تر از همه، نظام سلطه‌ی جهانی را با شرایط جدید و در مقایسه با گذشته، با شرایط دشوارتری مواجه ساخت. یکی از تغییراتی که انقلاب اسلامی در عرصه‌ی نظریه‌پردازی ایجاد کرد، به چالش کشیدن کلیه‌ی نظریاتی بود که تا آن زمان درباره‌ی انقلاب و اجزای آن پرداخته شده بود. یکی از این حوزه‌ها، حوزه‌ی رهبری انقلاب بود. در حوزه‌ی رهبری انقلاب، یکی از نظریات مطرح، نظریه‌ی رهبری کاریزمایی و نقش آن درایجاد و ابقای انقلاب یا تحولات مهم در کشورهای جهان به‌ویژه، جهان سوم است. صاحب‌نظران این‌عرصه سعی می‌کردند جنبش‌های اجتماعی مهم در جهان را در قالب چارچوب تئوریک‌رهبری کاریزمایی مطالعه کنند. در ایران نیز به‌ویژه، در سال‌های پس از جنگ، برخی از پژوهشگران، نویسندگان و صاحب‌نظران حوزه‌ی مطالعات انقلاب اسلامی برآن شدند تا نسبت نظریه‌ی رهبری کاریزمایی را با رهبری حضرت امام(ره) بر انقلاب اسلامی تبیین کنند. در این میان، برخی از نویسندگان خارجی، رهبری امام(ره) را مصداق رهبری کاریزمایی قلمداد کرده‌اند. این سبک تحلیل در داخل کشور هم پیروانی داشته است که به موجب آن، صاحب‌نظران داخلی با مختصر تعدیلی در نظریه‌ی رهبری کاریزمایی، آن را درخصوص انقلاب اسلامی پذیرفته‌اند. اثر حاضر، اصولاً با این هدف به نگارش درآمده است که رهیافت پیش گفته را نقد کند و نشان دهد که چارچوب تئوریک کاریزما از تبیین رهبری حضرت امام(ره) ناتوان است و لاجرم ‌دانش‌پژوهان باید به دنبال ابداع چارچوب تئوریک جدیدی باشند که بتواند این گونه رهبری را توجیه و تبیین کند. با این امید که این اثر بتواند گام اولیه‌ای در این راه بردارد این نوشته به کلیه‌ی علاقه‌مندان به مطالعات انقلاب اسلامی عرضه می‌شود.