مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: قدرت های بزرگ و جمهوری اسلامی ایران
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: سیاست و روابط خارجی
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
چاپ جاری: ۲۰۰۰
قیمت: ۱۷۰۰۰ ریال
شمارگان: ۲۰۰۰
شابک: ۶-۱۷۰-۴۱۹-۹۶۴
تعداد
وضعیت: موجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی: پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی (ره) قدرت های جهانی را با چالش بزرگی روبرو ساخت . "شعار نه شرقی نه غربی" انقلاب که علاوه بر مفهوم ایدئولوژیک ، نشان گر جهت گیری سیاسی جمهوری اسلامی ایران در سالیان پس از انقلاب بود ، سبب اتخاذ مواضع و اعمال سیاستهای متفاوتی از جانب قدرت های بزرگ شد . این پژوهش با ارائه مستنداتی ضمن اشاره به تاریخ روابط خارجی ایران با قدرت های جهانی در دوران معاصر ، مواضع آنان را در سالیان اوج گیری انقلاب و سال های بعد از پیروزی تا پایان کار دولت موقت مورد بررسی قرار می دهد .