مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: نه شرقی نه غربی
نام نویسنده: ابراهیم متقی
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: سیاست و روابط خارجی
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
قیمت: ۱۱۰۰۰ ریال
شمارگان: ۲۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۳۵
قطع: وزیری
وضعیت: ناموجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست خارجی ایران دچار تغییرات بسیاری گردید و این سیاست در استراتژی عدم تعهد و به عبارت عینی تر نه شرقی و نه غربی تجلی یافت كه نتیجه آن خارج شدن ایران از برخی ترتیبات منطقه ای نظیر سنتو و لغو بسیاری از قراردادهای استعماری تحمیلی بود.مقالات این كتاب، در برگیرنده ابعاد مختلف سیاست خارجی ایران در برخورد با قدرتهای بزرگ می باشد . نویسندگان عمدتا بر چالشهای ایدئولوژیك و ژتواستراتژیك ایران با آمریكا و اتحاد شوروی تاكید دارند. این سیاست در حمایت قدرتهای بزرگ از عراق در جنگ با ایران مصداق می یابد ، در مقابل تا قبل از فروپاشی شوروی در اوایل دهه 1990 ،ایران به جای ایجاد تعادل و موازنه مثبت با قدرتهای بزرگ در عرصه های ژئوپولیتیك و ژئواستراتژیك آنها را با چالش مواجه كرد.