مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: عبدالكریم ایادی به روایت اسناد
نام نویسنده: میر صمد موسوی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
قیمت: ۵۲۰۰۰ ریال
شمارگان: ۲۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۲۴
قطع: وزیری
شابک: ۸ـ ۵۲۲ـ ۴۱۹ـ ۹۶۴ـ۹۷۸
تعداد
وضعیت: موجود
معرفی اجمالی:

در تاریخ معاصر ایران فعالیت‌های دو فرقه‌ی ضاله از مباحث مهم تلقی می‌شود. پیدایش، گسترش و رشد روزافزون بابیت و سپس بهائیت در ارتباط مستقیم و آشكار با قدرت‌های استعماری روسیه‌ی تزاری و انگلستان و سپس آمریكا و رژیم صهیونیستی بوده است. فرقه‌ی سیاسی بهائیت كه همواره حافظ منافعِ رژیم اشغالگر قدس بوده با انواع و اقسام ترفندها، منابع مالی و مواریث باستانی كشور را تاراج و به اسرائیل سرازیر كرده است. اوج اقتدار و قدرت این فرقه‌ی سیاسی در ایران در دوره‌ی پهلوی دوم و دوران نخست‌وزیری امیرعباس هویدای بهائی بود كه سیطره‌ی آن در تمامی سطوح جامعه آشكار شد.
در میان افراد پرنفوذ بهائیان در رژیم پهلوی عبدالكریم ایادی از نقش و جایگاه مهمی برخوردار بود. وی به‌عنوان پزشك مخصوص شاه ضمن اینكه نفوذ زیادی در دربار و تأثیرگذاری شدیدی بر شاه داشت، توانسته بود با نفوذ خود بیش از هشتاد شغل مهم و حساس در كشور را به تصرفِ خود آورد و از این موقعیت زمینه‌های لازم را برای خدمت به فرقه‌ی بهائیت و در نهایت اسرائیل غاصب فراهم كند. عبدالكریم ایادی كه تا اواخر حكومت پهلوی در اقتدار كامل بود، علاوه بر خود توانست بسیاری از بهائیان را به مناصب عالی سیاسی، نظامی و اقتصادی برساند. اثر حاضر پژوهشی درباره‌ی نقش و جایگاه این مهره‌ی مهم اسرائیل براساس اسناد موجود است كه در اختیار محققان و پژوهشگران تاریخ معاصر قرار می‌گیرد.