مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: سفر به كشورهای مختلف جهان در ارتباط با انقلاب اسلامی (جلد دوم)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲
قیمت: ۲۷۵۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۸۳۴
قطع: وزیری
شابک: ۸ ـ ۶۶۳ـ ۴۱۹ـ ۹۶۴ـ ۹۷۸
تعداد
وضعیت: موجود
معرفی اجمالی:
پیروان دین مبین اسلام با تراكم جمعیتی ناهمسان در همه‌ی جای ربع مسكون عالم زندگی می‌كنند و با اعتقاد و باور به آموزه‌های دین خود حیات دنیوی خود را سامان می‌دهند. نقش و جایگاه دین در میان مسلمانان با جایگاه هیچ‌یك از ادیان عالم در نزد پیروانشان قابل قیاس نیست، از آنكه اسلام برنامه زندگی دنیوی برای ساختن دنیایی آباد و حیاتی سعادتمند و رستگاری اخروی را توأمان داراست.
عصر جدید كه با سلطه‌ی دنیای غرب بر اقصا نقاط عالم شروع شد به یك‌باره قدرت و عظمت دولت‌های اسلامی به محاق برد و استعمار بر كشورهای اسلامی مسلط گردید. پیروزی انقلاب اسلامی ایران در این برهه نوید فرارسیدن عصر دیگری در تاریخ داد كه توانست ضمن قطع نفوذ غرب از امور اخلی ایران، روح تازه‌ای به تمامی مسلمانان عالم بدمد. مسلمانان سراسر دنیا با الهام از پیروزی انقلاب اسلامی به بازسازی و تأملی دوباره در باورها و اعتقادات خود اقدام كردند و برای حفظ هویت دینی خویش بیش از گذشته كوشیدند.
مجموعه‌ی پیش‌رو یادداشت‌های سفر یا به اصطلاح سفرنامه آقای محمدباقر انصاری به اقصا نقاط عالم و دیدار و گزارش وضع كنونی آن است. نویسنده كوشیده است به اوضاع اجتماعی فرهنگی و سیاسی كشورهایی كه مسافرت كرده بپردازد. وضعیت مسلمانان جهان و به‌خصوص شیعیان مقیم در كشورهای مختلف و نحوه‌ی تعامل آنان با سایر مسلمانان و دولت‌های متبوعشان و همچنین پیروان سایر ادیان از محورهای عمده این سفرنامه است. نویسنده صرفاً به بررسی وضعیت مسلمانان نپرداخته بلكه كوشیده بسیاری از ابعاد تمدنی و وجوه مختلف فرهنگی و سیاسی كشورها را برای خوانندگان به رشته تحریر بكشد كه این خود لطف و شیرینی نوشته را دوچندان كرده است.