مرکز اسناد انقلاب اسلامی

طيب حاج رضايی، فرزند حسنعلی در 1280 در تهران به دنيا آمد و از دوران نوجوانی در ميدان ميوه و تره‌بار تهران مشغول کار شد. وی در دوران جوانی, فردی خوش‌سابقه نبود و به خاطر درگيري ها, بارها دستگير و زندانی شد. از جمله 1316 در پی يک درگيری دستگير و زندانی شد و در 1322 بعد از يک درگيری, دستگير و به بندرعباس تبعيد شد.
شاپور بختیار، فرزندسالارفاتح بختیاری در 1294 در چهارمحال بختیاری به دنیا آمد. پس از طی تحصیلات ابتدایی و قسمتی ار متوسطه در اصفهان، به لبنان رفت و در مدرسه‌ی فرانسوی‌ها در بیروت دیپلم گرفت. وی در حالی‌كه 18 سال داشت، شاهد اعدام پدرش همراه با دیگر خوانین و سران عشایر بختیاری توسط رضاشاه بود.