مرکز اسناد انقلاب اسلامی

در سال های اخیر، نظارت استصوابی شورای نگهبان با هجمه‌های فراوانی از سوی مخالفان خارجی و منتقدان داخلی مواجه شده است. این گروه‌ها اغلب نقش نظارتی شورای نگهبان را در تایید یا رد صلاحیت‌ نامزدهای انتخاباتی مورد هجمه قرار می دهند. در این راستا مركز اسناد انقلاب اسلامی سندی از نظارات استصوابی شورای نگهبان در سال 1360 را منتشر می‌كند.
صفحه توئیتر مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد
ساواك در سال ۴۷ گزارش می‌دهد كه تیمور بختیار در حین حمل غیرقانونی سلاح در لبنان بازداشت می‌شود و در این گزارش می‌نویسد: تیمور بختیار قصد سفر به سوریه، عربستان و عراق را داشت
مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
بنی‌صدر در نامه محرمانه‌ای به رئیس وقت بانك مركزی از وی درخواست انتقال 200 هزار دلار را در وجه حامل كرده بود
مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد
در سالگرد كودتای نافرجام نوژه، مركز اسناد انقلاب اسلامی برای نخستین بار تصویر حكم اعدام سعید مهدیون فرمانده اصلی كودتا نوژه توسط دادگاه انقلاب صادر شده بود را منتشر كرد