بازخوانی نامه آیت‌الله صدوقی به جیمی کارتر

فریاد شهید صدوقی علیه حقوق‌ بشر امریکایی در سال 57