صفحه توئیتر مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد

سندی از تحركات تروریستی اولین رئیس ساواك + تصویر سند