"اسناد درس‌آموز"/مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد؛

نقشه آمریكا برای جذب غربزدگان ایرانی

مركز اسناد انقلاب اسلامی به مناسبت روز نیروی دریایی منتشر كرد؛

سند منتشر نشده‌ای از اعزام ناوچه پیكان برای مقابله با عراق+تصویر سند

"اسناد درس‌آموز"مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد؛

تحلیل آمریكا از ساختار تشكیلاتی سپاه

"اسناد درس‌آموز"/مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد؛

سندی از عذرخواهی بازرگان از آمریكا

"اسناد درس‌آموز"/مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد

پروژه آمریكا برای «نفوذ» در روحانیت

"اسناد درس‌آموز"/مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد

جاسوسی در ازای قبول توصیه برای صدور ویزا

"اسناد درس‌آموز"/مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد

سندی از پروژه نفوذ آمریكا در دولت موقت