صفحه توئیتر مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد

قطعنامه همافران در 19 بهمن 57 در بیعت با امام خمینی و انقلاب اسلامی