روایت اسناد از مبارزات آیت‌الله سیدصادق لواسانی در سال 1346،

گزارش ساواک از اقدامات آیت‌الله لواسانی علیه مراسم تاجگذاری محمدرضا پهلوی

بازخوانی گفتگوی آیت‌الله لواسانی درباره امام خمینی:

مهمترین اقدام امام خمینی مبارزه بی‌امان و خستگی‌ناپذیر با امریکا بود