بازخوانی پیام امام خمینی(ره) درباره پذیرش قطعنامه 598

"قبول قطعنامه 598 برای من از زهر كشنده‌تر است"

پیام آیت‌الله خامنه‌ای پس از حمله ناو امریكایی به هواپیمای جمهوری اسلامی ایران

دولت آمریكا و شخص ریگان را به عنوان جنایتكار و قاتل معرفی می‌كنم