برشی از خاطرات آیت‌الله خزعلی

ملی‌گراها برداشت درستی از اسلام ندارند