مروری بر زندگی و مبارزات انقلابی سید رضا نیری

نحوه ورود نیری به مبارزات نهضت اسلامی

امام خمینی به روایت امام خامنه‌ای

ماجرای تهدید محمدرضا پهلوی توسط امام خمینی