روایتی از انتخاب بازرگان به نخست‌وزیری دولت موقت

چرا آیت‌الله طالقانی مخالف انتصاب بازرگان به نخست‌وزیری بود؟