روایتی از شاهد عینی ترور شهید لاجوردی

جزئیاتی از نحوه شهادت "مرد پولادین انقلاب"